Konferenser av intresse

:

World Family Therapy Congress, 20-23 februari 2013 i Florida

The 2013 Congress has as its theme Working With Families: Whole and Parts. The Congress will focus on the latest treatment techniques in working parents and children as well as presenting approaches to a variety of problems and ways of coping with them. The congress aims to help heal hurting couples and families in various cultures.

För mer information & anmälan, klicka här (www.ifta-congress.org)


Familjeterapi pågår! Forskning och utveckling idag, 27-28 september 2012 i Göteborg

Den röda tråden för symposiet är Vad är verksamt i familjeterapin idag? Vi knyter an den tråden genom de tre F:en: Familj, Fält och Forskning. Vi kommer i symposiet öppna upp för forskningens tillgänglighet, närhet och synlighet i familjeterapi.

För mer information & anmälan, klicka här (www.sfft.se)