Konferenser av intresse

:

Putting attachment Theory to work .Thu 29th of June-Sat 1st July 2017

http://www.iac2017.co.uk/

Islands familjeterapiförening inbjuder till nordisk kongress i Reykjavik 31 maj–3 juni 2017. Och du som är
intresserad av att medverka som seminariehållare kan redan nu göra din intresseanmälan på hemsida: http://nordiskcongress2017ice.is/

Creating connections, April 20-21 Kaatsheuvel Holland

http://www.creatingconnections.nl/

World Family Therapy Congress,Malaga Spain  March 15-18, 2017

http://www.ifta-congress.org/

World Family Therapy Congress, 20-23 februari 2013 i Florida

The 2013 Congress has as its theme Working With Families: Whole and Parts. The Congress will focus on the latest treatment techniques in working parents and children as well as presenting approaches to a variety of problems and ways of coping with them. The congress aims to help heal hurting couples and families in various cultures.

För mer information & anmälan, klicka här (www.ifta-congress.org)


Familjeterapi pågår! Forskning och utveckling idag, 27-28 september 2012 i Göteborg

Den röda tråden för symposiet är Vad är verksamt i familjeterapin idag? Vi knyter an den tråden genom de tre F:en: Familj, Fält och Forskning. Vi kommer i symposiet öppna upp för forskningens tillgänglighet, närhet och synlighet i familjeterapi.

För mer information & anmälan, klicka här (www.sfft.se)