Om företaget

:

Redan på min första praktik i mitten av 70-talet bestämde jag mig för att utbilda mig inom familjeterapi.

Det blev viktigt att se de personer jag mötte i sitt familjesammanhang och tillsammans med de personer som de upplever som betydelsefulla.

Jag har hållit fast vid detta men blev varse att många familjer önskade tydligare och mera konkreta förslag om hur hantera olika bekymmer eller svårigheter.

För att kunna motsvara de förväntningarna behövde jag mer kunskap om samspel mellan föräldrar och barn. Där är Marte Meo mig till stor hjälp. Att arbeta med analys av samspel och kommunikation har också visat sig användbart i stort sett i alla sammanhang där kommunikation förekommer.

Sedan mer än 10 år arbetar jag framför allt med olika handledninguppdrag. Det är spännande och stimulerande att möta grupper inom skilda arbetsområden, där alla arbetar med människor för att tillsammans söka lösningar och möjligheter för fortsatt gott förändringsarbete.

/Åse