Nyheter

:

Marte Meo-gruppen i Väst

Tillsammans med Monica Möllerstrand bildade jag under hösten 2008 projektet Marte Meo-gruppen i Väst som bedriver 2 åriga utbildningar till Marte Meo terapeuter och vägledare samt handledare.

Vi har utökat antalet undervisningstimmar och bjuder in externa utbildare för gemensamma teoriföreläsningar.

Publicerades den 2012-06-15, kl 13:49