Nyheter

:

Möten och omöten

Marte Meo-gruppen i Väst inbjuder till föreläsning
den 28 februari 2013 med Kerstin Neander.

Reflektioner utifrån forskningsprojekt om samspelssvårigheter, samspelsbehandling och vardagens välgörande möten.

Tid: Torsdagen den 28 februari 2013 kl 09.00-15.30
Lokal: Hotell Kusten, Kustgatan 10, Göteborg.
Kostnad: 1 500 kr (inkl moms)
Info: Monica Möllerstrand tel 0706-295 958 monica@mollerstrand.com
Åse Ljungquist Svantesson tel 0706-365 849 info@relationochkommunikation.se

- För mer information klicka här! (PDF, 95 kb)

Publicerades den 2013-01-09, kl 08:49