Nyheter

:

Marte Meo i demensvård

Marte Meo-gruppen i Väst inbjuder till föreläsningen Marte Meo i demensvård, det oumbärliga samspelet, med  Anna-Greta Ledin.

Anna Greta är Leg.Psykolog Specialist klinisk psykologi  och  Licensed Marte Meo Supervisor och har arbetat med föräldrastöd inom mödra- och barnhälsovården i drygt 23 år. 1998 fick hon en förfrågan om Marte Meo-baserad handledning till ett demensboende och sedan 2001 har Anna-Greta huvudsakligen arbetat med Marte Meo i äldrevård/demensvård.
Den demenssjuka personen är helt beroende av personalens förmågor att upprätthålla den verklighetsbemästrande dialogen. Film och reflektioner utifrån 16 års erfarenhet av Marte Meo i äldrevård/demensvård. Framgångar & snubbeltrådar vid implementering i Örnsköldsviks kommun.

Tid: Måndagen den 4 nov 2013  kl 09.00-15.00

Lokal: Hotell Kusten, Kustgatan 10, Göteborg. (Spårvagn 3 från centralen mot Marklandsgatan till hpl Chapmans)

Kostnad:  1 500 kr (inkl moms) betalas in på bg 5848-0062 senast 28/10 2013. Vänligen ange namn på dem som skall delta. Kaffe ingår. Grupprabatt 5:e går gratis

Info:

Monica Möllerstrand tel 0706-295 958 monica@mollerstrand.se

Åse Ljungquist Svantesson tel 0706-365 849 info@relationochkommunikation.se


Publicerades den 2013-10-07, kl 08:44