Nyheter

:

Föreläsning om Marte Meo med Maria Aarts

Marte Meo-gruppen i Väst inbjuder till föreläsning om Marte Meo med Maria Aarts onsdag den 12 mars 2014.

Maria Aarts, Marte Meo-metodens grundare, kommer åter till Göteborg för att föreläsa. Marte Meo är en videobaserad metod som idag används runt om i världen för att hjälpa och stödja föräldrar, familjehemsföräldrar, lärare, förskolelärare, personal inom mödra- och barnhälsovård, omsorgerna för psykiskt utvecklingsstörda, barn- och ungdomspsykiatrin m.fl. Videokameran används som ett redskap; man filmar korta sekvenser och analyserar vad i kommunikationen som leder till en positiv utveckling.

Maria Aarts kommer att med videoklipp ifrån olika verksamheter visa hur man genom att fokusera på att öka utvecklingsstödjande kommunikation kan stödja utveckling av självkänsla, språk och social kompetens.

Tid: onsdag 12 mars 2014, kl 09.00-15.00

Lokal: Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, Nya Varvet i Göteborg (spårvagn 11, hållplats Nya varvet)

Kostnad: 1 500 kr (varav 300) kr moms) betalas in på bg 5848-0062. Betalning oss tillhanda senast 1/3 2014 eller ange fakturaadress vid anmälan. Vänligen ange namn på dem som skall delta. Grupprabatt 5:e går gratis

Info:

Monica Möllerstrand  
      
0706-295 958
monica@mollerstrand.se 

Åse Ljungquist Svantesson
0706-365 849
info@relationochkommunikation.se

Publicerades den 2014-01-27, kl 09:11