Nyheter

:

Master Class med Maria Aarts

Marte Meo-gruppen i Väst inbjuder till Master Class med Maria Aarts torsdag den 13 mars 2014.

Utbildade Marte Meo terapeuter och Marte Meo vägledare inbjuds att delta i ett  mindre sammanhang, s k Master Class, med Maria Aarts  tisdagen den 13 mars 2014 i Göteborg. Då erbjuds ni att i ett mindre sammanhang ta med inspelat material från egen Marte Meo verksamhet för att få ta del av Marias analys och tankar kring filmat samspel.

Maria tar sin utgångspunkt i deltagarnas inspelade material för att fördjupa sina tankar kring samspelets kraft och aktuell Marte Meo kunskap. Maria gör även kopplingar till erfarenheter av Marte Meo  i olika delar av världen.

Maria har  en allmän föreläsning onsdag den 12 mars 2014. Se separat inbjudan.
OBS Det kommer att vara olika lokaler de två dagarna.

Tid: torsdag den 13 mars 2014, kl 09.00-15.00

Lokal: Hotell Kusten, Kustgatan 10, Göteborg (Spårvagn 3 från centralen mot Marklandsgatan till hpl Chapmans torg)

Anmälan: genom att kontakta Åse eller Monica (se tel nr nedan)

Kostnad: 1 500 kr (inkl moms) betalas in på bg 5848-0338  Betalning oss tillhanda senast 1/3 eller ange fakturaadress på anmälan. Vänligen ange namn på dem som skall delta. Kaffe ingår. Grupprabatt 5:e går gratis. Om ni kommer båda dagarna kontakta någon av oss för rabatt.

Info:

Monica Möllerstrand
tel 0706-295 958
monica@mollerstrand.com

Åse Ljungquist Svantesson
tel 0706-365 849
info@relationochkommunikation.sePublicerades den 2014-01-27, kl 09:17