Nyheter

:

Master Class med Maria Aarts 2016

Marte Meo-gruppen i Väst inbjuder till Master Class med Maria Aarts tisdag den 10 maj 2016.

Utbildade Marte Meo terapeuter och Marte Meo vägledare inbjuds att delta i en Master Class, med Maria Aarts tisdagen den 10 maj 2016 i Göteborg. Då erbjuds ni att i ett mindre sammanhang ta med inspelat material från egen Marte Meo verksamhet för att få ta del av Marias analys och tankar kring filmat samspel.

Maria tar sin utgångspunkt i deltagarnas inspelade material för att fördjupa sina tankar kring samspelets kraft och aktuell Marte Meo kunskap. Maria gör även kopplingar till erfarenheter av Marte Meo i olika delar av världen.

Tid: tisdagen 10 maj 2016 , kl 09.00-15.00

Lokal: Hotell Kusten, Kustgatan 10, Göteborg
(Spårvagn 3 från centralen mot Marklandsgatan till hpl Chapmans torg)

Anmälan: genom att kontakta Åse eller Monica (se tel nr nedan)

Kostnad: 1 500 kr (inkl moms) betalas in på bg 5080-5548
Betalning oss tillhanda senast 1/4 2016
eller ange fakturaadress på anmälan så skickar vi faktura
Vänligen ange namn på dem som skall delta. Kaffe ingår.
Grupprabatt 5:e går gratis

Info:
Monica Möllerstrand
tel 0706-295 958, monica@mollerstrand.com

Åse Ljungquist Svantesson
tel 0706-365 849, info@relationochkommunikation.se

Publicerades den 2016-04-14, kl 18:51