Nyheter

:

Jim Wilson

Göteborgs Centrum för Kompetensutveckling

Inbjuder till

workshop 20-21 april 2017

Jim Wilson

Barnets röst i utredning och behandling

 

Jim Wilson är för oss mest känd genom den uppskattade boken Barnets röst i utredning

och behandling (På engelska: Child-focused Practice – A Collaborative Systemic Approach).

 

Jim Wilson har arbetat med barn och deras familjer utifrån olika sammanhang under drygt

35 år. Han är socialarbetare och har arbetat inom brittiska socialtjänsten med barn och familjer utifrån utrednings- och behandlingssammanhang. Han har även lång erfarenhet av familjearbete utifrån motsvarande BUP-sammanhang. Genomgående för hans förhållningssätt är att han experimen-terar sig fram i mötena med familjerna. Fantasi, lek och improvisation snarare än att följa en viss metod eller manual, har varit sätt för honom att hålla sin nyfikenhet vid liv och att hjälpa familjer att hitta vägar vidare. Under senare år har han deltagit i den samhälleliga debatten med ett antal artiklar där han bl.a. ifrågasätter det ökande diagnosti-

cerandet och individfokus inom barnpsykiatrin. Jim Wilson poängterar att vi professionella behöver ha en etik och en strävan att ”humanisera” vårt arbete.

 

På hemsidan www.gck.nu finns flera av Jim Wilsons artiklar under fliken ”Artiklar”.

 

Denna tvådagars workshop vänder sig till alla inom socialtjänsten, BUP, elevhälsan och andra som arbetar med barn och familjer i utredning och behandling. Jim Wilson har varit i Sverige som utbildare och handledare under många år. Han känner till vårt arbetssammanhang och han talar en engelska som är lätt att förstå.

 

Tid                           20-21 april 2017, 09.00-16.00 båda dagarna

 

Plats                        Göteborg (lokal meddelas senare, ha koll på vår hemsida)

 

Kursspråk               Engelska

 

Kostnad                   2 300 kr (moms 575 kr tillkommer)
I kostnaden ingår för- och eftermiddagsfika
Rabatt till arbetsgrupp på 5 personer, den 5:e personen går gratis

 

Anmäl dig senast 31 mars 2017. Anmälan är bindande.

 

Ytterligare info    Kontakta Eva Hellberg info@gck.nu  

Publicerades den 2016-12-22, kl 10:30