Nyheter

:

Besök av Colette O´Donovan

Marte Meo i Väst besöktes av Colette O´Donovan

Den 20 och 21 oktober besöktes Marte Meo i Väst av Colette O´Donovan från Irland.

Dag 1 föreläste Colette om hur Marte Meo används i arbete med familjehemsvård på Irland.

Dag 2 som vi kallar MasterClass utgick Colette från deltagarnas egna filmer och vi inspirerades av Colettes analys och de kopplingar till barns behov av utvecklingsstöd som vi fick ta del av.

Nya Marte Meo terapeuter under 2011 Helène Dahlgren, Anna Merje Larsson och ny Marte Meo handledare Viveka Jonsson tillsammans med Colette O´Donovan. Även Linda Neeman är klar med sin Marte Meo terapeututbildning under 2011.

Publicerades den 2012-07-04, kl 14:34