Nyheter

:

Nästa kurs startar i september 2012

Marte Meo i Väst startar nästa utbildningsgrupp såväl terapeuter/vägledare samt handledare i september 2012.

Platser finnes.

Publicerades den 2012-07-04, kl 14:32