Barn- och ungdomspsykiatri

:

Barn- och ungdomspsykiatriPeriod
Barn och ungdomspykiatrisk vårdavd 20 BUP, Vänersborg 1995-1997
Bergebyteamet BUP, Borlänge 1996-1998
Barbro Matsson BUP, Borlänge 1996-1998
Barn- och ungdomspykiatrisk avd, KSS i Skövde 1996-2000
Behandlingsass Barn och ungdomspyk. öppenvård, Vänersborg 1998-2002
Familjebehandlingsenheten samt Östra teamet 2001-2004
Öppenvårdsmottagning Trollhättan familjeterapihandledning 2002-2009
BUP Skaraborg avd 17 KSS i Skövde 2004-2011
Familjebehandlingsenheten Spelmannen, Uddevalla 2005-2009
BUP Örebro läns landsting 2006-2007
Familjebehandlare samt kuratorer Bäckefors BUP 2007-pågår
Bup Akut och mottagningsteam KSS Skövde 2008-2011
BUP ÖV-team, Falköping 2008-pågår
Akutsektionen, Karlstad 2009-pågår
BUP Familjebehandlingsenhet Falun 2011