Utbildningar

:

UtbildningarPeriod
Medverkat i steg 1 utbildning Familjeterapi vid Lunds universitet utlokaliserat till Skövde  
Handledare samt föreläsare på steg 1 utbildning i familjeterapi anordnad av psykiatrin i Örebro läns landsting 2005-2006
Handledare samt föreläsare på steg 1 utbildning i familjeterapi anordnad av psykiatrin i Örebro läns landsting 2007-2008