Handledning

:

Sedan 20 år tillbaka arbetar jag med handledning till arbetsgrupper såväl inom barn och ungdomspsykiatri, socialtjänst, skola, institutioner och familjecentraler.

Barn och ungdomspsykiatri:

 • - Vårdavdelningar
 • - Familjebehandlingsenheter
 • - Öppenvårdsteam

Habilitering och hälsa:

 • - Barnbabilteringsteam
 • - Vuxenhabilitering

Skola:

 • - Skolkuratorer
 • - Skolsköterskor
 • - Specialpedagoger
 • - Skoldaghem/resurskola

Socialtjänst:

 • - Familjebehandlingsenheter
 • - Handläggare inom barn och familj samt ungdomsenheter såväl myndighetsutövande som insatshandläggare
 • - Biståndshandläggare samt handläggare inom integration och eller flyktingmottagande

Institutioner:

 • - Institutioner som erbjuder vård och behandling till familjer, ensamma barn, tonåringar och vuxna.

Vuxenpsykiatri:

 • - Vårdavdelningar

Familjecentraler och ungdomsmottagningar samt Försäkringskassans handläggare inom rehabilitering.