Gemensamt fokus Familjen

Gemensamt fokus

I Marte Meo talar vi om vikten av gemensamt fokus för den utvecklingsstödjande kommunikationen.

Familjen

För mig är det viktigt att få lyssna till de berättelser vi alla har från vår uppväxt samt berättelser om betydelsefulla personer vi har i vår omgivning.

Utbildning och handledning | Marte Meo-metoden

MARTE MEO som fritt översatt betyder "av egen kraft" är en strukturerad metod som via korta videoinspelade sekvenser av samspel mellan t ex föräldrar/barn; pedagog/elev eller behandlare/patient syftar till att öka kunskapen om barnets/elevens/patientens resurser, behov och kommunikationsnivå.

Om Åse Ljungquist

Jag heter Åse Ljungquist-Svantesson och är socionom leg psykoterapeut, handledare och Marte Meo utbildare och examinator.

Jag har sedan 1988 arbetat privat och startade sommaren 2004 detta företag,
där jag arbetar med handledning till arbetsgrupper såväl inom barn och ungdomspsykiatri, socialtjänst, skola, institutioner och familjecentraler.

Läs mer

Aktuellt

Ta del av den senaste informationen kring utbildningar, träffar, certifieringar och nyheter inom Marte Meo och Marte Meo-gruppen i Väst.

Master Class med Maria...

Marte Meo-gruppen i Väst inbjuder till Master Class med Maria Aarts tisdag den 10 maj 2016. Utbildade Marte Meo...

Grattis Anna-Greta Ledin

Jag vill gratulera Anna-Greta Ledin till ett inspirerande genomfört arbete med Marte Meo.

Nya Marte Meo terapeuter

Nya Marte Meo terapeuter i Falun under 2012. Inger Bergström familjeenheten BUP, Åsa Lycksell Socialf&ou...

Marte Meo handledarträff

Marte Meo handledarträff på Korsvägen FT i Göteborg fredagen den 12 oktober.

Bilder från Marte Meo

Marte Meo terapeuter utbildade av Maria Palmblad i Örebro

Handledarträff i Göteborg

Nya Marte Meo terapeuter under 2011

Marte Meo terapeuter och vägledare i Götene utbildade av Maria Paegle