Gemensamt fokus Familjen

Gemensamt fokus

I Marte Meo talar vi om vikten av gemensamt fokus för den utvecklingsstödjande kommunikationen.

Familjen

För mig är det viktigt att få lyssna till de berättelser vi alla har från vår uppväxt samt berättelser om betydelsefulla personer vi har i vår omgivning.

Utbildning och handledning | Marte Meo-metoden

MARTE MEO som fritt översatt betyder "av egen kraft" är en strukturerad metod som via korta videoinspelade sekvenser av samspel mellan t ex föräldrar/barn; pedagog/elev eller behandlare/patient syftar till att öka kunskapen om barnets/elevens/patientens resurser, behov och kommunikationsnivå.

Om Åse Ljungquist

Jag heter Åse Ljungquist-Svantesson och är socionom leg psykoterapeut, handledare och Marte Meo utbildare och examinator.

Jag har sedan 1988 arbetat privat och startade sommaren 2004 detta företag,
där jag arbetar med handledning till arbetsgrupper såväl inom barn och ungdomspsykiatri, socialtjänst, skola, institutioner och familjecentraler.

Läs mer

Aktuellt

Ta del av den senaste informationen kring utbildningar, träffar, certifieringar och nyheter inom Marte Meo och Marte Meo-gruppen i Väst.

Handledarträff 2017

Nästa handledarträff äger rum 20171006.  Plats Skara. Varm välkomna då.

Jim Wilson

Göteborgs Centrum för Kompetensutveckling Inbjuder till workshop 20-21 april 2017 Jim Wilson Barnets r&...

Marte Meo dialog-café

 Marte Meo-gruppen i Väst inbjuder till  Marte Meo dialog-café med tema anknytningsteori oc...

Master Class med Maria...

Marte Meo-gruppen i Väst inbjuder till Master Class med Maria Aarts tisdag den 10 maj 2016. Utbildade Marte Meo...

Bilder från Marte Meo

Marte Meo terapeuter utbildade av Maria Palmblad i Örebro

Marte Meo terapeuter och vägledare i Götene utbildade av Maria Paegle

Ny bild...

Nya Marte Meo terapeuter i Göteborg utbilkdade av Hilde Rikter Svendsen och Marte meo i Väst