Marte Meo

:

MARTE MEO som fritt översatt betyder "av egen kraft" är en strukturerad metod som via korta videoinspelade sekvenser av samspel mellan t ex föräldrar/barn, pedagog/elev eller behandlare/patient syftar till att öka kunskapen om barnets/elevens/patientens resurser, behov och kommunikationsnivå.

Med denna kunskap som bas finner vi startpunkter för fortsatt utvecklingsarbete och eller förändringsarbete.