Föreläsningsserie med fokus på Marte Meo

:

Föreläsningarna är del av  en 2-årig  MarteMeo-terapeut/vägledar-utbildning  ht 2012 - vt 2014. Totalt 8 dagar med  teoriföreläsningar, Masterclass i mindre grupp, föreläsare från fältet som representerar olika arbetsområden samt Dialogcafe i syfte att utbyta erfarenheter och knyta kontakter. Intresserade är välkomna till föreläsningarna även om de ej går Marte Meo-utbildning


Hösten 2012

20121210  kl.9-12 Anknytningsteori och Marte Meo med föreläsare Monica Möllerstrand
Dialogcafé kl13-16        

Våren 2013

20130228 kl 9-16 på Hotell Kusten Göteborg
Möten och Omöten. Reflektioner utifrån ett forskningsprojekt om samspelsbehandling och vardagens välgörande möten. Kerstin Neander

20130424 kl 9-15 Marte Meo återgivningar med föreläsare Åse Ljungquist-Svantesson
Dialogcafé kl 13-15

Hösten 2013

20131104 kl 9-15 på Hotell Kusten Göteborg
Marte Meo i  Demensvård Anna-Greta Ledin
Dialogcafé

20131209 kl 9-15 på Hotell Kusten Göteborg
Menatlisering i Marte Meo. Föreläsning Per Wallrot författare till bl a Mentaliseringsboken

Våren 2014

1 dag med dialogcafe samt föreläsare från fältet
20140312 och 20130313 Maria Aarts  storföreläsning och Masterclass

 

Kostnad för deltagande i   Föreläsningsserie med fokus på Marte Meo.

Moms tillkommer på angivna kostnader
Kaffe ingår.

Kostnad för deltagande vid samtliga tillfällen  1 person 8300:-  

Kostnad enstaka tillfällen:

Hösten 2012

Anknytningsdag 10/12  800:-

Våren 2013

Återgivningsdag 800:-
Storföreläsning Neander 1200:-/person

Hösten 2013

Dialogcafé och föreläsning 800:-person
Mer information kommer kring övriga dagar

Våren 2014

Dialogcafé och föreläsning 800:-person
Storföreläsning Maria Aarts 1200:-/person
Masterclass Maria Aarts 1500 men 2500: /person 2 dagar


RABATTER:

Grupprabatt: femte personen i en grupp går gratis vid deltagande vid enstaka tillfällen
Utbildningsgrupp som deltar i hela föreläsningsserien  erhåller 25 % rabatt
Enskilda som deltar i hela föreläsningsserien erhåller 15 % rabatt

För information om kostnader kontakta
Monica Möllerstrand monica@mollerstrand.se tel 0706 295958
Åse Ljungquist info@relationochkommunikation.se tel 0706365849