Marte Meo handledarutbildning

:

2 årig Marte Meo handledarutbildning

Marte Meo-gruppen i Väst erbjuder Marte Meo handledarutbildning.

Utbildningen vänder sig till Marte meo-terapeuter och vägledare som arbetat självständigt med metoden i några år. Vi tar emot blivande handledare som själva har/skaffar sig en planerad utbildningsgrupp om 4-6 blivande terapeuter/vägledare. Vår intention är att erbjuda en handledarutbildning i Marte Meo som kan leda till Marte Meo handledardiplomering. Vi hoppas att detta utbildningskoncept kommer att innebära möjligheter för deltagarna att skapa kontakter och bilda nätverk. Man blir klar handledare när antal undervisningstimmar erhållits samt då minst en av handledarens elever klarat terapeut- eller vägledardiplomering.

Vi tänker oss att de blivande handledarna ger utbildningshandledning till sin utbildningsgrupp i upp till 18 dagar under en tvåårsperiod. Under minst 8 heldagar kommer utbildningsgruppen att erhålla föreläsning i storgrupp i Göteborg. De blivande handledarna förväntas närvara under dessa storföreläsningar samt också vid egna utbildningsdagar om totalt 8 dagar. I utbildningskostnaden ingår att varje blivande handledare tar med sin utbildningsgrupp på de 8 storföreläsningsdagarna. Utöver utbildningsdagarna har handledarna möjlighet att få handledning på sitt utbildningsuppdrag via email eller telefon.

Utbildningsansvariga:

Monica Möllerstrand och Åse Ljungquist-Svantesson som båda är socionomer, leg. psykoterapeuter, handledare och Marte Meo licenced supervisors.

Handledare:

Monica Möllerstrand och Åse Ljungquist-Svantesson.

Externa föreläsare:

bla Maria Aarts.

Omfattning:

2 år om totalt 128 lektionstimmar fördelade på 16 dagar.

Kursstart:

Hösten 2017

Kursort:

Göteborg

Kostnad:

21 000:- + moms /termin (utbildningsgruppens deltagande på gemensamma storföreläsningar ingår)