Marte Meo utbildning

:

2 årig Marte Meo utbildning

Marte Meo-gruppen i Väst erbjuder 2-årig Marte Meo utbildning

Marte Meo är en videobaserad metod som idag används runt om i världen för att hjälpa och stödja föräldrar, familjehem, lärare, förskolelärare, personal inom mödra-och barnhälsovård, äldre-och handkappomsorgerna , barn-och ungdomspsykiatrin m. fl. Videokameran används som ett redskap; man filmar korta sekvenser och analyserar vad i kommunikationen som leder till en positiv utveckling.

Vår intention är att erbjuda en grundläggande Marte Meo utbildning som kan leda till Marte Meo terapeutdiplom/vägledardiplom. Vi startar med ett basår för er som önskar tillägna er förhållningssättet samt att självständigt göra interaktionsanalys. De som önskar utbilda sig till Marte Meo terapeuter/ vägledare fortsätter ytterligare ett andra år.

Utbildningsansvariga:

Monica Möllerstrand och Åse Ljungquist-Svantesson som båda är socionomer, leg. psykoterapeuter, handledare och Marte Meo licenced supervisors.

Handledare:

Monica Möllerstrand, Åse Ljungquist-Svantesson.

Externa föreläsare:

bla Maria Aarts.

Omfattning:

2 år om totalt 208 lektionstimmar fördelade på 26 dagar.

Kursstart:

September 2017

Kursort:

Göteborg.

Kostnad:

16.000:- + moms / termin.