Psykoterapi

:

Jag åtar mig även psykoterapiuppdrag såväl individuella som familjesamtal.

De som söker mig beskriver vad de önskar hjälp med och tillsammans undersöker vi om den hjälp jag kan erbjuda är vad de efterfrågar.

Ett för mig spännande område som jag hoppas kunna utveckla ytterligare är parsamtal i form av kortare samtalsserier där fokus ligger på att utveckla kommunikationen för par som vill finna nya vägar för bättre prat med varandra.